27/3 - 16/5

" S P J Ä R N "

Det finns en ofta använd liknelse att man ska leta inåt i sig själv, på samma sätt som man skalar en lök i lager efter lager, för att hitta sin innersta sanna kärna, sitt konstnärliga uttryck.
Minst lika viktigt för att hitta sitt språk är att orientera sig utåt; i samtiden, i konsthistorien, mot kollegor i den egna och tidigare generationer. I samspelet mellan det inre och det yttre danas det personliga uttrycket. Man måste ta Spjärn emot något.

Den abstrakta konstens villkor har förändrats mycket under de senaste hundra åren. Till att börja med sökte man uttryck för det översinnliga. Senare försökte man genom regler och begränsningar uppnå ett rent måleri frikopplat från det föreställande. Postmodernismen gjorde uppror mot purismen och gav det abstrakta andra värden v ironi eller som kommentar till konsthistorien eller den massproducerade bilden. Men fascinationen för det icke-föreställande var svår att släppa.
En ny ung generation ska ta spjärn mot det tidigare och söka nya vägar. Vad det betyder lämnas ofta till efterkommande att analysera och fastställa. De unga öppnar mot experimentet och att ge sig ut i okända marker , i det som ännu inte låter sig definieras.
Vad vi möter här på årets vårutställning i Falsterbo är den hunger och energi som är morgondagens konsthistoria. De fem konstnärerna som nu ställer ut på Falsterbo Konsthall är redan en god bit på väg mot ett eget formspråk. De tar spjärn mot tidigare konst, sin samtid och mot varandra. De inspireras av reklam, TV-spel. idrottens värld och kitsch. Samtidigt är de väl medvetna i sitt val av material och hur det kan behandlas. De visar att de besitter en stor hantverkskunskap som är dem till hjälp för att hitta sitt språk. Vi som publik känner av de kraftfält och energier som uppstår i rummet. Kaos och ordning. Det stringenta och det amorfa. Här får vi vara med mitt i händelsernas centrum när nya möten uppstå. Det nya vi ser och upptäcker skaver och spjärnar på ett alldeles friskt sätt mt vaneseendet.

Välkomna att ta för er.

Johan Petterson

Curator & Konsthallschef

Falsterbo Konsthall med anledning av Covid 19

Vi tar riskerna kring spridning på största allvar och Falsterbo Konsthall följer FHMs rekommendationer.
Vi ber alla våra besökare att följa de allmänna råd som gäller för alla i denna särskilda situation som råder.
Håll avstånd som inte utesluter möten med konsten och andra besökare.
Var rädda om varandra.
Väl mött!