Dan Wolgers
"Elementa"
Retrospektiv utställning
3/7 - 26/9 2021

"Jag tror att det är sant att konsten visar en
människa som betraktar sig själv.
Och därför är konsten det som gör
livet mer intressant än konsten." -Dan Wolgers-