28 mars – 24 maj

Jan Håfström och Lotta Melin

”Tåget har gått”

Söndag 24 maj kl 14.00

bjuder konsthallschef och curator Johan Petterson in till visning.

Varmt välkommen!

Två av Sveriges mest spännande konstnärer öppnar säsongen. Jan Håfström och Lotta Melin interagerar i Falsterbo Konsthall,
som tidigare varit tågstation, med en utställning bestående av nya skulpturer, objekt och målningar. Utställningen, som har curerats av Konsthallschef
Johan Petterson, 
bygger på tankar om resans mål och mening i, om väntan och förflyttning i tid och rum.

Det gamla stationshuset i Falsterbo är en märklig och magisk plats. Så fort vi steg in visste vi.
Vi befinner oss i ett rum för avsked och återkomster. På en järnvägsstation. 
Är stationen kanske den idealistiska utställningsplatsen? 
Vi lägger örat mot väggen. Arbetet tycks redan ha börjat. Vi frågar: vad kan vi tillföra? Vad vill huset ha av oss? 
Klockan i väntsalen har stannat. Men tomheten och tystnaden är befolkade.
Har vi varit här en gång för länge sedan…mitt i kakafonin av gråtande barn och tjutande ångvisslor?
Luften tät av ankomster och avgångar. Vart ska vi?

 Erbjuder konsten ett vägval? Man skaffar sig en slags fiktionskaraktär? Man blir en dubbelgångare.
Tågstationen är en av dom platser där förvandlingsnumret äger rum. Där blir vi fria att hitta på ett liv som passar oss bättre.

Jan Håfström och Lotta Melin, januari 2020