Georg Oddner - 100 år

30/9 - 12/11 2023

Georg Oddner räknas till en av 1900-talets mest inflytelserika svenska fotografer, såväl inom den dokumentära genren som inom mode och reklam.

I år skulle han fyllt 100 år. Det firar vi med en stor retrospektiv utställning i Falsterbo Konsthall.

Vernissage lördagen den 30 september kl 13 – 16

Vännen Håkan Hardenberger, solist och med världen som arbetsfält, inviger kl 13.30 Utställningen pågår till den 12 november.

I samband med utställningen ges även en ny bok om Georg Oddner ut där texten skrivits av ”Oddnerbarnen”.

”Bildkomposition är som musik”, sa pappa, ”rytm och rörelse”.

Dessa ord återkom han ofta till, liksom ord som växelverkan och mellanrummets betydelse, i såväl musik som bildkomposition. Han hade en bärande rytmkänsla, som han odlade ända sedan barndomen. I 20-årsåldern blev Georg snabbt en av Jazzsveriges mest firade trummisar. Dessa musicerandets erfarenheter, som även innebar improvisation, fick stor betydelse i hans bildskapande. Musiken fanns ständigt i honom.

I efterkrigstidens 1950- och 60-tal var allt möjligt. Pappa var med i den utvecklingsprocess då reklam och mode kunde gränsa till konst, med sin känsla för det estetiska och drivet att tänja sina gränser även här. Reklam- och modebilder var hans levebröd. Det var också ”som en slags kroki”, sa Georg, där det var han som styrde detaljerna till form och komposition, emedan i de dokumentära bilderna, var det han som förflyttade sig i förhållande till motivet. ”Kan man inte längre böja på knäna, så är det inte längre någon idé att fotografera”, sa han.

Oddnerbarnen genom Lisa och Karin Oddner

 ÖVRIGA ÖPPETTIDER: TORSDAG – SÖNDAG KL 11 – 17

VISNINGAR VARJE DAG KL 14